torsdag 2. september 2010

Whats the world coming to.

Norwegian kid charged 110 000 Euros for graffiti. Good job ruining someones life Norway!


Dømt for 205 tagge-tilfeller

Straffen ble 420 timer samfunnsstraff for en 21 år gammel tagger som denne uken ble dømt i Oslo tingrett. I tillegg må han betale 896.000 kroner i erstatning

Oslo-mannen sier selv at han har brutt med taggermiljøet. Dommerne var likevel i tvil om ikke ubetinget fengsel var det riktige, men landet altså på samfunnsstraff.

I tillegg er han dømt til å betale erstatning til både NSB og Kollektivtransportproduksjon AS, til sammen 896.000 kroner.

Tiltalen mot 21-åringen var på 15 sider. Tingretten brukte tre dager på å komme seg gjennom alle de 205 tilfellene av tagging som han måtte svare på.

Alle de 205 tilfellene av det som samfunnet har definert som hærverk var merket med samme signatur.

Hjemme hos tiltalte fant politiet en datamaskin med bilder av en lang rekke tagger med denne signaturen.

I retten hevdet tiltalte at det ikke bare var han, men et helt lag med taggere, fem-seks personer som han ikke ville navngi, som brukte samme signatur.

Han innrømmet flere av tiltalepunktene, de som politiet fant bilder av på datamaskinen hans, men ingen andre. Disse skulle andre ha stått bak.

Ikke trodd
Dommerne trodde ikke på ham:

«Forklaringen synes særdeles godt tilpasset bevissituasjonen i saken», heter det i dommen. Det er bevist utover rimelig tvil at den aktuelle signaturen er tiltaltes personlige signatur.

Et bidrag til dommernes konklusjon om skyldspørsmålet, var forklaringen fra en tidligere kjæreste av tiltalte.

Hun hadde sett ham tagge den aktuelle signaturen. Han hadde fortalt henne at det var hans personlige signatur.

Straffen
Oslo tingrett mener at tagging er en form for forsøpling av omgivelsene som er til sjenanse for almennheten.

Taggingen i denne saken hadde i flere tilfeller et profesjonelt tilsnitt, ved at flere organiserte seg sammen, at man handlet inn utstyr og tok seg inn på avlåste områder.

Mange av tiltalepostene handlet om tagging inne i vognhallene til t-banen i Oslo, blant annet på Ryen.

Aktor la ned påstand om samfunnsstraff, men dommerne var altså i tvil om ikke det riktige var ubetinget fengsel.

Straffen ble til slutt samfunnsstraff, blant annet fordi mange av tiltalepunktene dreide seg om gamle forhold, at tiltalte er ung og tidligere ustraffet


source: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3792811.ece

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar